Sài Gòn 60s chuyên phân phối dự án, cho thuê căn hộ ngắn hạn và dài hạn tại Thành Phố Hồ Chí Minh.